SopHia möjliggör källsortering via sopnedkastet.
  • SopHia är den enklaste sorteringslösningen för det dagliga avfallet. Hushållen uppskattar sopnedkastens bekvämlighet och det blir lätt att källsortera.
  • SopHia ger en oslagbar utsorteringsgrad av matavfall eftersom det är lika lätt att sortera som att inte sortera. En effektiv sortering ger lägre avfallskostnader.
  • SopHia har ingen elektronik eller avancerad mekanik vilket innebär enkelt underhåll och service.
  • SopHia finns idag hos bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag och privata fastighetsägare i hus upp till 15 våningar. Fråga oss om referenser.

När passar SopHia?


Många väljer SopHia för att få högsta komfort och servicegrad i sin fastighet.
Sopnedkast är byggda för avfall som slängs ofta, de har ventilation och är säkrade mot skadedjur.
Idag stängs många sopnedkast och de boende tvingas gå med soporna till en gemensam plats. Men om det till exempel blir långt att gå, om några av de boende är äldre eller rörelsehindrade, eller på grund av någon annan orsak kan det vara bättre att behålla sopnedkasten.
Då passar SopHia utmärkt.

Så här fungerar SopHia


SopHia består av en mjuk och följsam skiljevägg i ett starkt syntetmaterial som löper längs hela sopnedkastet.
Sopluckorna byts ut mot sorteringsluckor med en fjädrad spak.
Man öppnar luckan, för spaken åt sidan och slänger matavfallspåsen, som då faller på ena sidan av skiljeväggen.
De vanliga soporna slänger man som vanligt utan att använda spaken, denna påse faller då på andra sidan skiljeväggen.
I soprummet hamnar de två påsarna i var sin behållare.
Lättare kan det inte bli.

Kan SopHia installeras hos oss?


Det går med största sannolikhet att installera SopHia hos er.
Ofta räcker det med ett foto eller skiss för att vi skall kunna bedöma kostnaden.
Ring oss så gör vi en kostnadsfri inspektion.

Visste du att:


  • När vi inspekterar er sophantering tittar vi över ert befintliga system och hittar ofta totallösningar som kan spara mycket pengar jämfört med idag, de flesta fastighetsägare kan med vår hjälp trimma sina avfallskostnader, ibland avsevärt.
  • För att införandet av källsorteringen skall gå enkelt och smidigt hjälper vi till med informationsmaterial, informationsmöten, dialog med kommunen och så vidare.

Ring oss på 031-29 27 20 så ser vi över ert befintliga system och räknar på förbättringar.
Smedlund Miljösystem AB
  031-29 27 20   info@smedlund.se
Göteborgseskaderns Plats 3   426 71 Göteborg