Smedlund Miljösystem AB är ett innovationsföretag inom miljöteknik som utvecklar system och produkter för källsortering och avfallshantering. Vår specialitet är helhetslösningar för hantering av matavfall. Våra kunder är fastighetsägare, kommuner och företag med sorteringsbehov.

Vi driver innovativa projekt i samarbete med kommuner, kunder, industri, högskolor, forskningsinstitut och andra organisationer för att hitta de bästa lösningarna. Resultatet av systemutvecklingen skall vara kretsloppsanpassat, prisvärt och av världsledande kvalitet. I utvecklingsarbetet strävar vi efter helhetstänkande mellan människa, samhälle och teknik. Hela hanteringskedjan för hushållsavfallet innefattas; från pedagogik och hjälpmedel för hushållen, till fastighetsägarens krav, avfallsinsamling, behandling och avsättning.

Ledande lösningar för avfallshantering har varit en tradition inom Smedlundsfamiljen sedan 1950-talet. Henry Smedlund utvecklade under 50- och 60-talen helt ny teknik för avfallshantering såsom papperssäcken, sopväxlaren, Lundasystemet med papperspåse och kökshållare och ett 20-tal andra uppfinningar, mest inom avfallshantering. Nuvarande Smedlund Miljösystem AB startades av Henrys söner Lars och Per-Anders i Stenungssund 1991 och flyttade till Nya Varvet i Göteborg 1998. Den innovativa traditionen bärs vidare, nu med fokusering på avfallet som energi- och näringskälla.
Smedlund Miljösystem AB
  031-29 27 20   info@smedlund.se
Göteborgseskaderns Plats 3   426 71 Göteborg